Forum Autikowe Forum Strona Główna Autikowe Forum
Forum o autyzmie, czyli co o tej chorobie wiedzieć powinniśmy
 
 POMOCPOMOC   FAQFAQ   SzukajSzukaj   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Prawa Pacjenta

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Autikowe Forum Strona Główna -> Prawa Pacjenta
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Magdalena MaciaszekDołączył: 14 Gru 2009
Posty: 143

PostWysłany: Sro Gru 16, 2009 11:21    Temat postu: Prawa Pacjenta Odpowiedz z cytatem

1. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1);
Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2).

2. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.
Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności (art. 7);
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26),
- udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 9 ust. 1 i art. 10),
- informacji o swoim stanie zdrowia (art. 19 ust. 1 pkt 2),
- wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji (art. 19 ust. 1 pkt 3),
- intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 19 ust. 1 pkt 4),
- udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana (art. 18 ust. 3 pkt 1),
- zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby (art. 18 ust. 2),
- dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 19 ust. 6).
Dodatkowo w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:
zapewnienia mu:
- środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26);
- pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26);
- opieki duszpasterskiej (art. 19 ust. 3 pkt 3);
- dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,;
- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz (art. 19 ust. 3 pkt 2);
wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci (art. 20 ust. 2 i art. 26);
wyrażenia zgody albo odmowę na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej (art. 21 ust. 1 i art. 26);
wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie (art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26);
udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala, nie może być do tego szpitala przyjęty (art. 21);
zapewnienia świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia (art. 2Cool.

3. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Pacjent ma prawo do:
udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością (art. 4);
uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (art. 30);
uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1);
zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro (art. 31 ust. 4);
decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 (art. 31 ust. 2);
wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 (art. 31 ust. 3);
nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego (art. 32 ust. 1);
wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 (art. 34 ust. 1 i 2);
uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie (art. 35 ust. 2);
poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej (art. 36 ust. 1);
wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń (art. 36 ust. 1 i 2);
wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego (art. 37);
dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38 ust, 2);
zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ust, 1);
uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza (art. 40 ust. 2 pkt 4);
wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 40 ust. 4).
Ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium (art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1);
poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu (art. 24 ust. 2);
cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu (art. 27 ust. 1).

4. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r.

Pacjent ma prawo do:
udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością (art. 1Cool;
udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu (art. 19);
uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach (art. 20 ust. 1);
uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną (art. 20 ust. 2);
zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu (art. 21 ust. 1);
wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 21 ust. 4);

5. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej (art. 10 ust. 1);
bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (art. 10 ust. 2);
zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy (art. 12);
porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej (art. 13);
wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu (art. 14);
uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy (art. 1Cool;
uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 21 ust. 1 i 2);
wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta (art. 22 ust. 1, art. 23, art. 24, art. 29);
poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach (art. 23 ust. 3);
cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (art. 2Cool;
niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym (art. 33 ust. 1 i 2);
wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody (art. 35 ust. 1);
pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy (art. 35 ust. 2);
złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego (art. 36 ust. 1);
wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 (art. 36 ust. 3);
informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 (art. 36 ust. 3);
złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju (art. 44 ust. 1);
Pacjent ma również prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co jego dotyczy, a o czym powzięły wiadomość, wykonując czynności wynikające z ustawy (art. 50 ust. 1).

6. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.:
Pacjent ma prawo do:
wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów (art. 4, art. 5 ust. 1-4);
dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 9 ust. 1 pkt 7);
ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą (art. 12 ust. 1);
Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne (art. 13).


Podstawowe unormowania prawne

wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483)
określone w ustawach:
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756);
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731);
z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682);
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668);
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

ŹRÓDŁO:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/zdrowie/karta
_________________
1 na 150 dzieci rodzi sie z objawami autyzmu, autyzmem, ASD. I moje jest tym wybranym... Autystyczna mama - brzmi dumnie? Dlaczego nie... Zwłaszcza jeśli walczy z chorobą Smile

www.autystyczna-mama.bloog.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Reklama


Wysłany: Sro Gru 16, 2009 11:21    Temat postu:

Powrót do góry
HolmesDołączył: 29 Paź 2015
Posty: 3

PostWysłany: Czw Paź 29, 2015 09:43    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dziękujemy za wyczerpujące informacje na temat praw pacjenta, jednak wątpię by ktoś dotrwał z czytaniem do końca Smile
_________________
Sprawdź najbardziej poszukiwane zawody w Polsce
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
loress12Dołączył: 09 Cze 2016
Posty: 1

PostWysłany: Czw Cze 09, 2016 18:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dziękuje za informacje
_________________
HP 934xl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
justynka1994Dołączył: 03 Lip 2016
Posty: 2

PostWysłany: Nie Lip 03, 2016 21:59    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Holmes napisał:
Dziękujemy za wyczerpujące informacje na temat praw pacjenta, jednak wątpię by ktoś dotrwał z czytaniem do końca Smile

popieram;p
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
kaloszek27Dołączył: 18 Paź 2016
Posty: 1

PostWysłany: Wto Paź 18, 2016 21:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ja ostatnio byłam świadkiem jak wygląda selekcja pacjentów na oddziale SOR. Moja babcia cierpi na demencje a na dodatek przewróciła się i złamała kość udową. Trafiła na SOR, czekając na salę usłyszałam od pielęgniarki, że teraz nie wezmą babci bo kobieta leżąca obok jest w lepszym stanie psychicznym i moja babcia musi sobie jeszcze poczekać. Aż się nóż w kieszeni otworzył. Oczywiście skarga napisana, ale pewnie zginie wśród tysiąca innych.
_________________
Poprowadź swoją firmę z profesjonalistami<a> mała księgowość</a>
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
osediaDołączył: 26 Sty 2017
Posty: 1
Skąd: Poznań

PostWysłany: Czw Sty 26, 2017 12:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pacjent ma prawo do: wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 40 ust. 4).
to jest wazny punkt Smile
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Daniel555Dołączył: 31 Sty 2017
Posty: 1

PostWysłany: Wto Sty 31, 2017 08:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dokładnie, wszystko jasno i prosto powiedziane.
_________________
ortopeda żywiec
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
jakubwroblewskiDołączył: 29 Maj 2017
Posty: 4

PostWysłany: Czw Cze 08, 2017 11:55    Temat postu: Prawa pacjenta Odpowiedz z cytatem

Z tymi prawami pacjenta to jest tak, jak z każdymi przepisami. Warto je znać, bo jak człowiekowi przyjdzie chorować i być na łasce lekarzy w NFZ to próbują wymanewrować na wszelkie sposoby. Mojej mamie np. powiedziano przed przyjęciem do szpitala celem operacji, że musi dostarczyć w tydzień wynik tomografii, której nikt jej nie zlecił! Okazuje się, że to działanie niezgodne z prawem, ponieważ jeśli tego potrzeba do diagnostyki to mają obowiązek niezbędne badania wykonać w ramach umowy z funduszem...
_________________
www.franczyzabanku.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
LaylaDołączył: 19 Kwi 2017
Posty: 60

PostWysłany: Wto Lip 11, 2017 21:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Faktycznie na chorowanie w ramach ubezpieczenia tak naprawdę trzeba mieć końskie zdrowie, bo sama znam wiele przypadków, gdy wiele osób czekało na badania przez bardzo długi okres czasu. Dlatego też sama jestem zwolenniczką przeprowadzania ich na własną rękę. Jeżeli chodzi przykładowo o badanie jamy brzusznej, można skorzystać z oferty, jaką posiada Gabinet USG w Warszawie http://www.gabinetusg.com.pl/ . Są tam precyzyjnie diagnozowane nawet najbardziej skomplikowane zaburzenia, a nowoczesny sprzęt umożliwia wykrycie nawet wad serca. Przy czym nie musimy miesiącami oczekiwać na swoją kolejkę.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Milosz5Dołączył: 08 Lis 2018
Posty: 269

PostWysłany: Czw Sty 31, 2019 15:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Faktycznie, to ważna rzecz. Dobrze to wiedzieć, by móc korzystać ze swoich praw. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli potrzebujecie wybrać się do specjalisty, to zawsze powinniśćie wybierać najlepszych lekarzy. Jeśli mowa o stomatologu, to na pewno zajrzyjcie do https://www.triodent.com.pl/services/periodontologia/ i zobaczcie, na jak wysoką jakość leczenia możecie tam liczyć.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
fiona45Dołączył: 24 Cze 2018
Posty: 144

PostWysłany: Pią Lut 01, 2019 10:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pacjent ma wiele praw, o niektórych nawet nie mamy pojęcia, albo jak wiemy to i tak ośrodki nie przestrzegają tego. Wiele osób ma różne schorzenia tak jak na przykład stwardnienie rozsiane i rehabilitacja w ośrodkach jest wtedy przydatna, a jest ona kosztowna. Na fundusz długo się czeka, a więc każdy idzie prywatnie, bo zdrowie jest ważne.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
AngellsDołączył: 02 Cze 2018
Posty: 56

PostWysłany: Czw Kwi 18, 2019 16:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na pewno sporo poprawiło się na plus jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, osoby na wózkach. Coraz więcej budynków jest przystosowanych do takich osób. Poczytajcie sobie o tym na stronie https://www.brandvital.eu/opieka-dlugoterminowa/pokonywanie-barier-architektonicznych/ i o różnych usprawnieniach właśnie dla takich osób. Pod tym linkiem znajdziecie też sklep medyczny z profesjonalnymi urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, można również wynająć schodołazy, rampy podjazdowe i inne urządzenia dla niepełnosprawnych
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
okinakisDołączył: 29 Gru 2017
Posty: 60

PostWysłany: Wto Cze 25, 2019 20:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Warto znać swoje prawa, dzieki temu o wiele lepiej będzie wam się ubiegać o profesjonalne leczenie. Jeżeli potrzebujecie pomocy medycznej to zainteresujcie się propozycjami od firmy http://inmedico.pl Mają tu ofertę praktycznie wszystkich lekarzy. Ja tu znalazłam pomoc podologa pani dr Marioli Sznapki. Przyjmuje tu także ortopeda, endokrynolog i inni specjaliści.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
okinakisDołączył: 29 Gru 2017
Posty: 60

PostWysłany: Pon Wrz 09, 2019 07:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Oczywiście swoje prawa należy znać, sporo na tym możecie nie raz zyskać. Jednak mało kto o takich rzeczach wie niestety. Ja teraz znalazłam ciekawą opcję na pozbycie się problemów ze wzrokiem. W klinice Blikpol https://blikpol.pl/laserowa-korekcja-wzroku proponują laserową korekcje wzroku, ktoś z was już o tym myślał?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklama


Wysłany: Pon Wrz 09, 2019 07:21    Temat postu:

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Autikowe Forum Strona Główna -> Prawa Pacjenta Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

Autikowe Forum  

To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Powered by Active24, phpBB © phpBB Group